• Unit Teknologi Maklumat

    Unit ini menyediakan keperluan berkaitan teknologi maklumat tidak kira samaada di Ibu Pejabat mahupun di KEMAS negeri. Selain itu, Unit ini juga turut melaksanakan pemantauan dari segi perkakasan dan perisian ICT agar tahap penggunaan instrument teknologi maklumat dapat dicapai secara optimum.

  • Unit Integriti

    Bertujuan untuk memastikan kakitangan KEMAS mengamalkan budaya kerja yang unggul dengan ciri- ciri moral dan etika yang kukuh lagi bagi membendung salahlaku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan serta etika organisasi.