Kajian ini bertujuan untuk mendapatkan maklum balas pelanggan mengenai perkhidmatan serta kemudahan yang disediakan di KEMAS. Sila bantu kami untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dengan melengkapkan soal selidik ini.