Satu sesi lawatan kerja YAB Dato’ Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ke MIMOS telah diadakan pada 14 November 2018 bagi memantau pelaksanaan Smart Tadika MIMOS. Pihak KEMAS turut dijemput meninjau pelaksanaan sistem tersebut.