Pada 19 Januari 2015 penstrukturan semula Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) telah membawa kepada penjenamaan semula Unit Penerbitan kepada Unit Komunikasi Korporat (UKK).

Unit Komunikasi Korporat (UKK) adalah bertanggungjawab terus kepada Ketua Pengarah. Fungsi Unit

Komunikasi Korporat adalah seperti di Carta 1: