Retreat KEMAS 2019 akan membincangkan Agihan Bajet Pembangunan yang diperolehi setiap negeri mengikut kawasan tumpuan daerah yang telah ditetapkan oleh Jabatan, seterusnya menyiapkan dokumen bagi pembentangan Retreat Bajet 2019 peringkat Kementerian pada Januari 2019 yang akan dipengerusikan oleh YB Menteri KPLB.