[responsive-flipbook id=”laporan_tahunan_kemas_2011″]