Hari Potensi KEMAS

Tempat :  Universiti Teknikal Melaka (UTEM)

Tarikh   : 19-21 Oktober 2017