Ketua Pengarah KEMAS mengupas isu berkenaan program PdPR yang dilaksanakan oleh TABIKA dan TASKA KEMAS di kawasan PKP dan PKPB.