Sebutharga Mencetak, Menjilid, Membekal Dan Menghantar Brosur/Pamplet Serta Booklet Untuk Jabatan Kemajuan Masyarakat (Kemas)

Sebutharga Membekal, Mencetak, Merekabentuk dan Menghantar Tujuh (7) Jenis Sijil bagi Jabatan Kemajuan Masyarakat KEMAS

Sebutharga Untuk Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Perkakasan Komputer Untuk Pusat Literasu Kelas Komputer dan Pusat Sumber KEMAS Di Semenanjung Malaysia Tahun 2016

Tender untuk Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, dan Menyelenggara dalam Tempoh Waranti Perkakasan Komputer untuk Pusat Literasi Kelas Komputer dan Pusat Sumber KEMAS di Semenanjunh Malaysia Tahun 2016

Tarikh Penghantaran Contoh Buku Aktiviti Kanak-kanak TABIKA KEMAS bagi tujuan pemilihan tahun 2017 dan 2018

Surat Pelawaan Untuk Menghantar Contoh Buku Aktiviti Kanak-Kanak TABIKA KEMAS Bagi Tujuan Pemilihan Tahun 2017 dan 2018