Penstrukturan semula Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) pada tahun 2015 telah membawa kepada penjenamaan semula Bahagian Kurikulum dan Naziran dan Bahagian Pengurusan dan Pemakanan. Kedua-dua bahagian ini telah digabungkan menjadi Bahagian Pendidikan Awal Kanak-Kanak.

Bahagian Pendidikan Awal Kanak-Kanak menyelaraskan dan menguruskan Program Pendidikan Awal Kanak-kanak mengikut Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) dan Akta Taman Asuhan Kanak-kanak 1984 di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) serta Dasar Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak Kebangsaan (PERMATA Negara).

Program Pendidikan Awal Kanak-Kanak KEMAS terbahagi kepada dua kategori iaitu:

Kategori KumpulanSasar
Taman Asuhan Kanak-Kanak (Taska) Pendidikan awal kepada kanak-kanak berumur2 -4 tahun
Taman Bimbingan Kanak-Kanak (Tabika) Pendidikan awal kepada kanak-kanak berumur 4 -6 tahun

Sehingga kini, KEMAS memiliki sebanyak 474 buah Taska PERMATA KEMAS dan 11,172 buah Tabika KEMAS.

Fungsi Seksyen

Bahagian Pendidikan Awal Kanak-Kanak terbahagi kepada tiga (3) seksyen utama seperti:

  1. Seksyen Pengurusan Kualiti dan Naziran
  2. Seksyen Prasarana dan Pengurusan
  3. Seksyen Pembangunan Pendidikan

Seksyen Pengurusan Kualiti dan Naziran

Unit Pengurusan Kualiti dan Pengurusan mempunyai dua (2) unit iaitu:

  1. Jaminan Kualiti dan Perancangan
  2. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

Seksyen Prasarana dan Pengurusan

Unit Prasarana dan Pengurusan mempunyai dua (2) unit iaitu:

  1. Prasarana
  2. Pengurusan

Seksyen Pembangunan Pendidikan

Unit Pembangunan Pendidikan mempunyai tiga (3) unit iaitu:

  1. Perkembangan Kemajuan Kanak-Kanak
  2. Kompetensi dan Personel
  3. Pendidikan Kesihatan dan Pemakanan