Bil. No.Tender/
Sebutharga
Jenis Perolehan
No.Tender/Sebutharga
Tarikh
Iklan
Tarikh
Tutup
Tajuk Fail
Lampiran
1. S2/2015  Sebut harga  16/10/2015  23/10/2015 Membekal Dan Menghantar Ink Dan Toner Pencetak Ke Ibu Pejabat KEMAS  Notis Iklan
2. S24/2015  Sebut harga  17/08/2015 26/08/2015 Sebutharga Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Mengujiterima Dan Mentauliah Peralatan ICT Secara Sewaan Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Bagi Ibu Pejabat Jabatan Kemajuan Masyarakat(KEMAS) Putrajaya  Notis Iklan
3. S11/2015 Sebut harga 22/07/2015 03/08/2015 Membekal, Menghantar, Memasang dan Mentauliah Peralatan Elektrik Untuk Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat(KEMAS) Malaysia Bagi Tahun 2015  Notis Iklan
4. S12/2015 Sebut harga 11/05/2015 18/05/2015 Membekal & Menghantar Beg Galas bagi Program Orientasi & Induksi KEMAS 2015  Notis Iklan
5. S7/2015 Sebut harga 07/05/2015 15/05/2015 Merekabentuk, Mencetak, Membekal & Menghantar Sijil Kemahiran Bahagian Pendidikan Masyarakat Bagi Tahun 2015  Notis Iklan
6. S11/2015 Sebut harga 14/04/2015 22/04/2015 Membekal, Menghantar, Memasang & Mentauliah Peralatan Elektrik untuk Tabika Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS) Malaysia Bagi Tahun 2015  Notis Iklan
7. 10/2014 Sebut harga 13/04/2015 20/04/2015 Sebutharga Membekal, Menghantar & Memasang Perabot Berasaskan Kayu Tabika Semenanjung KEMAS  Notis Iklan
8. 8/2015 Sebut harga 13/04/2015 20/04/2015 Membekal & Menghantar Kerusi Murid Jenis Polypropylene Tabika Kemas Semenanjung Malaysia Tahun 2015  Notis Iklan
9.  T1/2015  Tender  26/02/2015  19/03/2015 Tender Bagi Menyedia, Membekal Dan Menghidang Makanan Bermasak Di Institut Latihan Kemas Seri Iskandar, Perak (Terbuka kepada pembekal bertaraf Bumiputera Kementerian Kewangan)  Notis Iklan
10. S1/2015  Sebut harga  7/01/2014  14/01/2015 Sebut Harga Mencetak, Membekal Dan Menghantar Majalah Suara KEMAS Tahun 2015  Notis Iklan