COVID-19 : Nombor Telefon Jabatan Kesihatan Negeri

Untuk sebarang pertanyaan berkenaan penyakit Coronavirus 2019 (covid-19). Berikut ialah nombor telefon  Jabatan Kesihatan Negeri yang telah dibekalkan oleh Kementerian Kesihatan.