Misi

 1. Meningkatkan kompetensi masyarakat luar bandar supaya mampu berdikari untuk meningkatkan taraf kehidupan dari segi pendidikan, sosial dan ekonomi;
 2. Memperkukuhkan organisasi dan masyarakat desa dengan niali-nilai murni ke arah pembangunan yang seimbang;
 3. Meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti;
 4. Memberi kefahaman dan menjayakan perkhidmatan yang berkualiti;
 5. Memberi kefahaman dan manjayakan pelaksanaan dasar-dasar Kerajaan; dan
 6. Mewujudkan masyarakat berilmu melalui pendidikan sepanjang hayat.

Visi

Nadi Pembangunan dan Perubahan Masyarakat Luar Bandar.

Objektif

 1. Menjadikan masyarakat luar bandar yang kompeten, berdaya saing dan berdikari;
 2. Memantapkan perkembangan sosio-emosi, fizikal, intelek dan rohani serta menguasai kemahiran asas 3M kepada kanak-kanak berumur di bawah 6 tahun; dan
 3. Memastikan sistem penyampaian yang berkesan.

Peranan

 1. Mengubah sikap dan menyemai perasaan di kalangan masyarakat untuk membina satu masyarakat yang maju dan berdikari;
 2. Memupuk inisiatif dan perasaan tanggungjawab setiap anggota masyarakat dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik;
 3. Melibatkan penyertaan masyarakat secara aktif bagi menjayakan matlamat kerajaan dan negara; dan
 4. Mengeratkan hubungan rakyat dan kerajaan di samping mendapat sokongan rakyat terhadap usaha pembangunan negara

Strategi

 1. Menumpukan Pembangunan Manusia sebagai teras dalam Pembangunan Masyarakat Luar Bandar.
 2. Memperlengkapkan minda melalui pendidikan dan kemahiran mengikut tuntutan semasa.
 3. Penglibatan secara langsung dan bersepadu dengan lain-lain Agensi Kerajaan, Swasta, Institusi Masyarakat dan orang perseorangan dalam usaha membangun Masyarakat Luar Bandar.
 4. Merangsang kumpulan sasar mencetus idea untuk merancang program-program pembangunan.