Direktori | Webmel Staf etika4  facebook utube2 rss  mobile small
Color Color Color
A- A A+
1akses
Info Terkini:
Tiada berita terkini buat masa ini

Misi, Visi dan Objektif

Misi
 1. Meningkatkan kompetensi masyarakat luar bandar supaya mampu berdikari untuk meningkatkan taraf kehidupan dari segi pendidikan, sosial dan ekonomi;
 2. Memperkukuhkan organisasi dan masyarakat desa dengan niali-nilai murni ke arah pembangunan yang seimbang;
 3. Meningkatkan sistem penyampaian perkhidmatan yang berkualiti;
 4. Memberi kefahaman dan menjayakan perkhidmatan yang berkualiti;
 5. Memberi kefahaman dan manjayakan pelaksanaan dasar-dasar Kerajaan; dan
 6. Mewujudkan masyarakat berilmu melalui pendidikan sepanjang hayat.

 

Visi

Nadi Pembangunan dan Perubahan Masyarakat Luar Bandar.

 

Objektif
 1. Menjadikan masyarakat luar bandar yang kompeten, berdaya saing dan berdikari;
 2. Memantapkan perkembangan sosio-emosi, fizikal, intelek dan rohani serta menguasai kemahiran asas 3M kepada kanak-kanak berumur di bawah 6 tahun; dan
 3. Memastikan sistem penyampaian yang berkesan.

 

Peranan
 1. Mengubah sikap dan menyemai perasaan di kalangan masyarakat untuk membina satu masyarakat yang maju dan berdikari;
 2. Memupuk inisiatif dan perasaan tanggungjawab setiap anggota masyarakat dalam pembangunan sosial, ekonomi dan politik;
 3. Melibatkan penyertaan masyarakat secara aktif bagi menjayakan matlamat kerajaan dan negara; dan
 4. Mengeratkan hubungan rakyat dan kerajaan di samping mendapat sokongan rakyat terhadap usaha pembangunan negara

 

Strategi
 1. Menumpukan Pembangunan Manusia sebagai teras dalam Pembangunan Masyarakat Luar Bandar.
 2. Memperlengkapkan minda melalui pendidikan dan kemahiran mengikut tuntutan semasa.
 3. Penglibatan secara langsung dan bersepadu dengan lain-lain Agensi Kerajaan, Swasta, Institusi Masyarakat dan orang perseorangan dalam usaha membangun Masyarakat Luar Bandar.
 4. Merangsang kumpulan sasar mencetus idea untuk merancang program-program pembangunan.

Program-program KEMAS

gambar

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

TABIKA & TASKA Bertanggungjawab ke atas pelaksanaan pend...

Lihat Sepenuhnya
gambar

Pendidikan Kemahiran

     UNIT PENDIDIKAN KEMAHIRAN &nbs...

Lihat Sepenuhnya
gambar

Pembangunan Komuniti

    SEKSYEN KESEJAHTERAAN DESA ...

Lihat Sepenuhnya
gambar

Latihan dan Pembangunan Profesional

     KURSUS SIJIL PENDIDIKAN AWAL KANAK-KA...

Lihat Sepenuhnya