Direktori | Webmel Staf etika4 facebookutube2rss mobile small
Color Color Color
Bahasa Lain
A- A A+
1akses

Bahagian Pendidikan Masyarakat

OBJEKTIF

 

 • Memberi bimbingan dan kemahiran dalam jurusan jahitan, sulaman, kraf, masakan dan pengurusan ekonomi kepada wanita, belia dan beliawanis.
 • Memberi pengetahuan dan latihan kemahiran computer untuk meningkatkan tahap penguasaan teknologi semasa dalam era globalisasi.
 • Memberi pendidikan asas 3M (membaca, mengira dan menulis) serta bimbingan kemahiran bagi golongan tercicir daripada pendidikan non-formal.
 • Memberi pendidikan tentang peranan wanita dalam mengukuhkan institusi keluarga, masyarakat seterusnya membangunkan negara dalam bidang social, ekonomi dan siasah berteraskan kehendak agama.
 • Memupuk budaya membaca kea rah peningkatan pengetahuan dan kemahiran membaca.

 

MISI

 

 • Membawa perubahan sikap masyarakat melalui aktiviti dan perkhidmatan yang dilaksana.
 • Memberi bimbingan dan didikan secara non-formal kepada masyarakat luar Bandar.

 

VISI

 

Meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan penguasaan teknologi terkini supaya masyarakat luar Bandar bijak menguruskan sumber ke tahap optima.

 

FUNGSI BAHAGIAN

 

1. Menyediakan perancangan peruntukan pembangunan Rancangan Malaysia (lima tahun) untuk empat (4) program kemahiran yang meliputi Pendidikan Kemahiran, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Pendidikan Literasi Fungsian dan Pendidikan Literasi Komputer.
2. Penyediaan peruntukan pembangunan program kemahiran (tahunan) diluluskan.
3. Memantau prestasi perbelanjaan peruntukan pembangunan program kemahiran (tahunan).
4. Penyediaan cadangan peruntukan perbelanjaan mengurus bahagian pendidikan masyarakat.
5. Penyediaan peruntukan perbelanjaan mengurus bahagian pendidikan masyarakat.
6. 6. Penyediaan spesifikasi peralatan bagi program kemahiran.
7. Penyediaan alamat penghantaran bagi perolehan peralatan.
8. Membentuk kurikulum program kemahiran.
9. Mengemaskini kurikulum program kemahiran.
10. Memantau pelaksanaan program kemahiran.
11. Mengumpul, mengemaskini, menganalisa dan menyimpan maklumat dan data program kemahiran.
12. Penyediaan laporan tahunan program kemahiran mengikut unit/aktiviti dan laporan tahunan bahagian pendidikan masyarakat.
13. Merancang, menyelaras dan memantau aktiviti ko-kurikulum seperti:-
 • Pertandingan jahitan, masakan, sulaman, kraf dan rumah sempurna.
 • Pameran dan demonstrasi.
 • Ceramah-ceramah
 • Lawatan sambil belajar
14. Merancang dan menyelaras kursus/ bengkel/ seminar.

 

CARTA ALIRAN BAHAGIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT JABATAN KEMAJUAN MASYARAKAT (KEMAS)

 

** Klik gambar untuk lihat lebih jelas.
carta organisasi Pengarah-pengarah KEMAS Negeri

 

CARTA ORGANISASI BAHAGIAN PENDIDIKAN MASYARAKAT

 

** Klik gambar untuk lihat lebih jelas.
carta organisasi Pengarah-pengarah KEMAS Negeri

 

Program-program KEMAS

gambar

Pendidikan Kemahiran

.    UNIT PENDIDIKAN KEMAHIRAN ...

Lihat Sepenuhnya
gambar

Pembangunan Komuniti

    SEKSYEN KESEJAHTERAAN DESA ...

Lihat Sepenuhnya
gambar

Pendidikan Awal Kanak-Kanak

TABIKA & TASKA Bertanggungjawab ke atas pelaksanaan pend...

Lihat Sepenuhnya